OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

RODO

 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma FinPro Andrii Mykhailovskyi, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów, NIP 7010638736 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie sprzedawcą i usługodawcą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kazan-tandoor.eu (dalej "sklep internetowy").

 

II. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: FinPro Andrii Mykhailovskyi, ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów;
 • przez e-mail: kazan.tandoor [@] gmail.com.

 

III. Źródło pochodzenia i cel pozyskiwania danych osobowych

Zakres i rodzaj Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo nasz Sklep internetowy wyłącznie w celu uzyskania informacji czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług lub zamawiają Państwo nasze produkty.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach informacyjnych nie trzeba podawać żadnych danych osobowych, one nie są wymagane. Ale w momencie odwiedzin serwis statystyczny, taki jak Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), zbiera dane, które automatycznie przekazuje Państwa przeglądarka internetowa, np: data i czas wyszukania jednej z naszych stron internetowych, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, używany system operacyjny, ostatnia odwiedzona strona, itp. Ale w każdym momencie można z tego zrezygnować, otwierając nasze strony w trybie anonimowym.

Uzyskane przez serwis Google Analytics ogólne dane możemy wykażystać do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach skorzystania z oferowanych przez nas usług lub w przypadku dokonania zakupów naszych produktów Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia zakupionych produktów na podany przez Państwa adres dostawy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora mogą też posłużyć do:

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zapytań oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień;
 • realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

 

IV. Kontakt przez formularz lub drogą elektroniczną

Formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego został zaprojektowany tak, aby ułatwić z nami kontakt. W celach przetworzenia i przydzielenia Państwa zapytania potrzebujemy Państwa imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Pod koniec roku usuwamy zapytania wyłącznie o charakterze informacyjnym po przetworzeniu, tzn. takie, które nie zawierają żadnych treści, które należy zachować. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie Państwa (domniemanej) zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przed umownych. W celu rozpatrzenia reklamacji naszych produktów potrzebujemy Państwa adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj i rodzaj produktu.

 

Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w mailu są przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przedumownych.
Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.

 

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności następujących praw:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (poprawiania w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - w przypadku zrealizowania umowy lub jej rozwiązania);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, który nie uniemożliwi wykonania zawartej z Państwem umowy);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Podmioty przetwarzające dane i odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji Państwa zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, usług hostingowych oraz usług księgowych, kurier, broker, czy podmiot obsługujący płatności itp.). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w systemie teleinformatycznym przez czas niezbędny do realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowych oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją.

 

Usuwamy przetwarzane przez nas dane lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z Artykułami 17 i 18 RODO. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, usuwamy przechowywane dane, gdy tylko nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu. Dane są nadal przechowywane po tym, jak nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu, wyłącznie kiedy niniejsze jest wymagane dla innych i prawnie dopuszczalnych celów lub jeżeli dane muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest ograniczone, tzn. są one zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

 

VIII. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich

Nasz Sklep internetowy może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Jeśli za pomocą łącza przejdą Państwo do jednego z tych serwisów internetowych, to zwracamy Państwa uwagę, że niniejsze oferty podlegają ich własnym politykom ochrony danych i że nie jesteśmy administratorem w zakresie niniejszego przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego Administratora.

 

IX. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu rozwoju technologicznego.

 

SOUBORY COOKIES

 

I. Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server odesílá do Vašeho prohlížeče během návštěvy našich webových stránek a které se ukládají do vašeho zařízení. Soubory cookie se používají pro, navrhovaní webových stránek tak, aby pro Vás jejich použití bylo co nejpohodlnější. Při použití souborů cookie se navíc ukládají volitelná nastavení zvolená během předchozí návštěvy (například oblast, jazyk, zájmy atd.).

 

Použití souborů cookie se můžete také bránit pomocí nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud deaktivujete nebo odmítnete soubory cookie, nebudete možná za určitých okolností moci plně využívat veškeré funkce našich webových stránek.

 

Údaje o uživatelích shromažďujeme z čistě informativních účelů týkajících se používání webových stránek. V některých případech my nebo naši partneři používáme soubory cookies nebo zpracováváme Vaše údaje takovým způsobem, k němuž potřebujeme váš souhlas. Cookies jsou malé textové soubory, které se mohou ukládat na Vašem zařízení, když navštívíte náš online obchod.  Ke sledování lze použít různé technologie jako pixelové technologie či analýzu protokolových souborů. Souhlas se uděluje přes tzv. cookie banner, na který je nutné aktivně kliknout. Naše Zásady používání souborů cookies vysvětlují, jak můžete deaktivovat individuální funkce, s nimiž jste vyslovili souhlas. Dočtete se v nich, kdy soubory cookies vyprší, jak je smazat a jak odvolat souhlas.

 

Není-li uvedeno jinak, Vaše údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 2016/679 GDPR s cílem zlepšovat náš online obchod, zvyšovat jeho bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Popsané účely se shodují s našimi oprávněnými zájmy.

 

II. Uložení a zabezpečení dat

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním či změnami a před ztrátou, krádeží a neoprávněným prohlížením, předáváním, reprodukcí, používáním, pozměněním nebo zpřístupněním. Naše bezpečnostní opatření se průběžně zlepšují, souběžně s technologickým rozvojem.
Údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 

Pokud nás uživatel aktivně kontaktuje (například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v rámci propagace), údaje a informace o uživateli budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek a budou předány odpovědné osobě (například oddělení IT, právnímu oddělení, oddělení logistiky atd.).

 

Máte právo obdržet informace v přehledné, transparentní a čitelné podobě ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje a ohledně vašich práv jako subjektu údajů (čl. 13 a násl. nařízení GDPR)

 

III. Cele

Abychom zjistili, který obsah naší stránky je pro vás nejdůležitější, soustavně měříme počet návštěvníků a nejčastěji zobrazený obsah. Chtěli bychom vám zobrazovat – také na webech našich reklamních partnerů – pouze reklamu, která vás skutečně zajímá. Proto na našem online obchodu používáme tzv. retargeting, a to pro reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Soubory cookies dočasně uchovávané pro tento účel umožňují našim retargetingovým partnerům rozpoznat návštěvníky našeho online obchodu pod pseudonymem, a proto se vám budou zobrazovat jen výrobky, které by Vás mohly zajímat.

 

Údaje shromážděné pro statistické a reklamní účely používáme, pro záznam počtu návštěvníků našeho online obchodu, pro záznam času, který návštěvníci strávili na našem online obchodu, pro záznam posloupnosti návštěv různých webů a stránek s výrobky, abychom mohli optimalizovat náš online obchod, pro cílenou reklamu, také prostřednictvím reklamních sítí ve spolupráci s partnery, pro měření úspěšnosti a fakturaci reklamních opatření mezi reklamními partnery a námi, pro vedení záznamů o tom, které reklamy už jste viděli, aby se vám znovu nezobrazila stejná a pro vyhodnocení, které části našeho online obchodu vyžadují optimalizaci.


Není-li uvedeno jinak, následující služby používáme jako zpracovatelé a smluvně je zavazujeme zpracovávat údaje pouze naším jménem.

 

Tento web používá nástroj Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Analytické údaje využíváme pro optimalizaci našeho webu a propagační opatření. Google zpracovává údaje pro využití webu naším jménem a je smluvně vázán činit opatření zajišťující důvěrnost zpracovávaných údajů.

 

Služba Google Analytics využívá soubory cookie pro standardně zaznamenávané informace a údaje o uživatelském chování na našich webových stránkách v souhrnné formě. Služba Google Analytics shromažďuje následující údaje: prohlížeč, typ zařízení, model zařízení, země, poskytovatel služeb, rozlišení obrazovky (na mobilních zařízeních), délka návštěvy webových stránek, jazyk, operační systém, stránky navštívené na webu. Společnost Google tyto informace využívá specificky k analýze a vyhodnocení používání webových stránek uživateli a pro sestavení zpráv o činnostech na webových stránkách. Společnost Google může rovněž předávat tyto informace třetím stranám, pokud je to stanoveno právními předpisy nebo pokud tyto třetí strany údaje zpracovávají na objednávku společnosti Google.

Pokud si nepřejete, aby kterékoliv webové stránky zaznamenávaly vaši aktivitu prostřednictvím Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat dostupný doplněk prohlížeče na následující adrese ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

 

IV. Druhy cookies

Existuje rozdíl mezi soubory cookie platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookie. K jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby. Tyto soubory cookie si zapamatují vámi preferované nastavení, pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně.

 

V. Pluginy sociálních médií

Naše webové stránky využívají pluginy různých sociálních sítí, pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas.

 

Pluginy pro sociální síť Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, jsou začleněny do našich webových stránek. Pluginy pro Facebook označujeme na našich webových stránkách logem Facebook (bílé písmeno „f“ na modré dlaždici) nebo pojmy jako „Líbí se mi“ (Like), „To se mi líbí“ (I like) nebo ikonou „Palec nahoru“ (Thumbs up). Přehled doplňků pro Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins.

 

Pokud navštívíte naše webové stránky, dojde k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook prostřednictvím doplňku. Díky tomu Facebook získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky, a to včetně vaší adresy IP. Pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ (Like) během přihlášení na svůj účet v síti Facebook, můžete odkázat na obsah našich webových stránek na svém profilu v síti Facebook. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Dovolujeme si upozornit, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití v síti Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook na adrese www.facebook.com/policy.php.

 

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvy našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu v síti Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu v síti Facebook před návštěvou našich webových stránek.

 

Tento web v některých případech využívá službu reCAPTCHA, aby zabránil automatickým programům/botům využívat textová pole. Tím zvyšuje bezpečnost našeho webu a bojuje proti spamu. Jednáme tak v našem oprávněném zájmu a plníme naši zákonnou povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Shromažďovanými údaji jsou hardwarové a softwarové informace, např. údaje o zařízeních a aplikační údaje i výsledky bezpečnostních kontrol. Tyto údaje se přenášejí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tyto údaje se nepoužijí pro personalizovanou reklamu.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy. Další informace najdete na adresách https://developers.google.com/recaptcha/ a https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

 

Do našich webových stránek jsme rovněž zabudovali videa YouTube. Videa jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zabudována tak, aby serveru YouTube nebyly zasílány žádné osobní údaje související s vámi jako uživatelem, pokud si videa nepřehráváte.

 

Pokud navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sítě Instagram. Obsah doplňků je přenášen ze sítě Instagram přímo do vašeho prohlížeče a je začleněn do webových stránek. Pomocí této integrace Instagram získává informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil v síti Instagram nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně adresy IP) jsou odesílány vaším prohlížečem přímo na server sítě Instagram v USA a tam jsou rovněž uloženy.

 

Pokud jste k síti Instagram přihlášení, Instagram může přiřadit návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu v síti Instagram. Pokud dochází k interakci s doplňkem, například pokud aktivujete tlačítko „Instagram“, tyto informace se rovněž odešlou přímo na server sítě Instagram a tam jsou uloženy. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na vašem účtu v síti Instagram a zobrazí se tam vašim kontaktům.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů sítí Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Instagram: help.instagram.com/155833707900388.

 

Na naše webové stránky umisťujeme doplňky sociální sítě Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Doplňky jsou označeny logem sítě Pinterest, například ve tvaru „P“ ve tvaru symbolu ampersand a alternativně s doplňkem „Uložit“ (Save) v bílém písmu na červeném emblému nebo obdélníku. Přehled doplňků sítě Pinterest najdete zde: developers.pinterest.com/docs/widgets/save/.

Pomocí integrace doplňků na našich stránkách jsou síti Pinterest zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID relace, používaný operační systém a statistické informace, jakož i identifikátor prohlížeče. Údaje jsou odesílány bez ohledu na to, zda máte v síti Pinterest uživatelský účet, k němuž jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Soubory cookie pro shromažďování a řízení online reklamy dle používání lze deaktivovat na adrese www.youronlinechoices.com.

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů sítí Pinterest najdete na adrese policy.pinterest.com/en/privacy-policy. My Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat.